Pusdienas pašas sevi nepagatavo. Lai mēs varētu domāt, mums kaut kur ir jāatrodas. Neviens mūsu notikums netop no zila gaisa. Lai materializētu eksperimentālas mācīšanās pieredzes, mēs vedam kopā it kā nesavienojamo. Darbs mūsu projekta virtuvē ir radošs, komplekss, rūpīgs un bezpeļņas.

Cēsu Pluriversitāte kopš 2019. gada augusta organizējusi trīs vasaras skolas, radījusi un vadījusi divu dienu programmas Sarunu festivāls LAMPA, nemaz nerunājot par desmitiem bezmaksas lekciju, kas pieejamas tepat mūsu mājaslapā un youtube vietnē

Tam visam pa vidu esam paspējuši iekopt permakultūras dārzu "Jume", kas pērn tika nominēta New Bauhaus balvai kā viens no 52 finālistiem. 

Mēs esam gatavi iet tālāk. Mums vajag Tavu palīdzību!

Ziedo!

Biedrība "Cēsu mākslas un dizaina izglītības centrs"

Reģistrācijas numurs 40008308823

Bankas konts LV82HABA0551051367995

HABALV22

Maksājuma uzdevumā norādīt "Ziedojums Cēsu mākslas un dizaina izglītības centram".

Palīdzi mums tikt galā ar produktiem. Maltītes atstāj mūsu ziņā!

Atbalsta

Agris Tamanis

Īpašu paldies par nenovērtējamu un personīgu atbalstu vairāku gadu garumā vēlamies teikt cēsniekam Agrim Tamanim.

VV Foundation

Sirsnīgu paldies par uzklausīšanu, noticēšanu un atbalstīšanu sakām arī VV Foundation - atvērtai, bezrobežu platformai, kas savieno dzīvi ar mākslu.

KRASO Foundation

Mūsu skatuves un programmas "Pasaules Gals" dalība sarunu festivālā LAMPA nebūtu iespējama bez KRASO foundation atbalsta. Paldies!

KRASO foundation tika dibināts kā turpinājums KRASO uzņēmuma labdarības aktivitātēm vairāk kā 20 gadu garumā. Fonda misija ir attīstīt izpratni par vides saglabāšanas  un ilgstspējas nepieciešamību sabiedrībā. Ar savu darbību KRASO Foundation atbalsta un veido  projektus, kas ar izglītības, mākslas un zinātnes palīdzību veicina zaļo domāšanu un rīcību Latvijā.

https://www.kraso.com/kraso-foundation/ 

Cēsu novada pašvaldība

Cēsu Pluriversitāte nav iespējama bez Cēsīm. Esam pateicīgi Cēsu novada pašvaldībai, ka varam te justies kā mājās.

Īpašs paldies Līnai Bērziņai, Inesei Suijai-Markovai, Atim Egliņam-Eglītim un Jānim Rozenbergam.

https://www.cesis.lv/lv/ 

Vietas

Rucka

Ruckas mākslas rezidenču centra galvenie darbības virzieni ir rezidenču organizēšana Latvijas un ārzemju māksliniekiem, starptautisku vasaras skolu un semināru organizēšana kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā un izglītojošu un kultūras pasākumu veidošana Cēsu novada iedzīvotājiem.

Rezidenču centrs ir iekļauts pasaules rezidenču tīklā ResArtis un katru gadu uzņem 10–15 rezidējošos māksliniekus. Rezidenču centrs īsteno projektus, kas ļauj dažādu jomu māksliniekiem veidot starpdisciplinārus darbus, īpašu uzmanību pievēršot sociāliem un vides jautājumiem.

Skola6

Skola6 ir koprades māja un radošo industriju centrs Cēsu vecpilsētas sirdī, kas jau piecus gadus piedāvā kopstrādes telpu un darbnīcu īri, organizē regulārus neformālās un specializētās izglītības pasākumus, kā arī visā Cēsu novadā attīsta radošās uzņēmējdarbības vidi.

Mala

Mākslas telpa un kultūrvieta vecajā Cēsu alus brūzī, kas organizē dažādus koncertus, izstādes, lekcijas un kopienas pasākumus.

Trimpus

Amata alus un citu atspirdzinājumu darītava un kopienas bārs pašā Cēsu vecpilsētas sirdī. Mēs bez jums kā apiņi bez ūdens.

https://www.facebook.com/trimpus 

Rūsa

Croworking

Uz sarunu un radošumu vērsta kopstrādes telpa. Kaut arī vietai piemīt vieglums, darba kultūra katru dienu tiek noturēta stingra, precīza un atbildīga.

https://www.instagram.com/croworking/