PROGRAMMA

Vasaras skola tiks organizēta kā neformāls, bet intensīvs lekciju, diskusiju un darbnīcu cikls, sekojot "HOT HOUSE" pieejai, to papildinot ar "YARNING CIRCLE" procesu un "RELATIONAL MAPPING" metodēm.

1 pasaule

Mēs visi esam kopā uz vienas planētas, vienās mājās, apdzīvojot vienu Zemi. Un, lai arī dabā ir atrodamas dažādas pārejas zonas, to interpretēšana un ņemšana par pamatu nu jau mūsu antropogēno robežu radīšanai ir visai nihilistiska. 

Tieši šis evolucionārais aklums liedz ieraudzīt, ka šobrīd šajā laika un telpas punktā mēs atrodamies vienotā sistēmā, kas vismaz pagaidām mums cilvēkiem ir galīga – citas Zemes vienkārši nav. Un, saprotot, ka esam pavisam laicīga suga, kuras ikdienas sociālmateriālās prakses arvien vairāk atņem to neilgo laiku, kas mums ir pieejams, mēs turpinām ignorēt "kur" nozīmību. Jo tas taču mūs neskar. 

Bet atbildēšana uz šodienas "kur" ir komplekss reprezentācijas uzdevums, jo tas ietver skarbās realitātes un sevis kā par to atbildīgās būtnes apzināšanos.

3 fakultātes

Cēsu Pluriversitātes fakultātes nav nošķirtas divīzijas, bet gan simbolisks un vienots komplekss gluži kā augstāk attēlā redzamie Olduvajas akmens instrumenti.

Pirmās vasaras skolas laikā darbs noritēs ne vien individuāli, bet arī grupās, kurās dalībnieki tiks sadalīti pēc pieteikumu izskatīšanas, ņemot vērā arī katra individuālās vēlmes, taču pamatā vadoties pēc iespējām izveidot dinamisku un savstarpēji papildinošu komandu.

Vasaras skolas laikā 3 fakultātes darbosies arī kā lēcas un prizmas, caur kurām tiks aplūkots šobrīd pasaulē notiekošais un no nākotnēm tuvojošais, lai dalībniekiem piedāvātu integrētu un starpdisciplināru skatījumu.

Ģeogrāfija, dizains un filozofija atrodas daudz tuvāk, kā iesākumā varētu šķist, tāpēc to savstarpējo attiecību un ekoloģijas atklāšana ir viens no Cēsu Universitātes uzdevumiem.

5 maņas

Redze stāsta par krāsām un veidoliem, tauste ļauj saprast faktūras un iepazīt virsmu iedabu, oža mums paver durvis uz bezgalīgi blīvo smaržu pasauli, dzirde mūs atrod katras detaļas unikālajā mūzikā un garša tieši savieno ar visa esenci. 

Mūsu ķermenis ir jutīgi-jūtīgs instruments, kas simbiozē ar prātu un dvēseli ir unikāli piemērots, lai mēs ikdienā varētu būt ciešā un atgriezeniskā kontaktā ar apkārtējo vidi - šīs vasaras skolas gadījumā ar Cēsīm kā Universitāti.

Lai arī lielu daļu programmas aizpildīs intensīvs lekciju un diskusiju process, darbs noritēs arī materiālā, skicējot, zīmējot, veidojot un, protams, neaizmirstot par dažādām neverbālās komunikācijas pieejām.

Sekojot Cēsu Pluriversitātes domāšanai par izglītību kā vietu, tās unikālais genius loci ir sastopams tikai ar/caur visām maņām.

0DIENA (09.08.) - "Arrival as the gathering" 

Cēsis kā Pluriversitāte

18.00 Ierašanās un iekārtošanās Ruckas mākslas rezidenču centrā

19.30 Raita Jeleviča lekcija/ekskursija pa Cēsīm "Telpas uzbūves, mēroga un gara apjausma"

1DIENA (10.08.) - "The whole is greater than the sum of the parts" 

Globālais konteksts un izaicinājumi

08.00 Brokastis (RUCKA)

09.00 Vasaras skolas atklāšana un atskats uz Cēsu Pluriversitātes "nulto semestri" (RUCKA)

10.00 - 19.00 Lekcijas:

14.00 Pusdienas (MALA)

19.00 Vakariņas (MALA)

2DIENA (11.08.) - "Cosmopolitanism + localism = ?"

Reģionālais konteksts un izaicinājumi

08.00 Brokastis (RUCKA)

09.00 Yarning Circle (RUCKA)

10.00 - 19.00 Lekcijas 

14.00 Pusdienas (MALA)

19.00 Vakariņas (MALA)

3DIENA (12.08.) - "Place based is not place bound"

Vietējais konteksts un izaicinājumi

08.00 Brokastis (RUCKA)

09.00 Yarning Circle (RUCKA)

10.00 - 19.00 Lekcijas 

14.00 Pusdienas (MALA)

19.00 Vakariņas (MALA)

4DIENA (13.08.) - "Map is not the territory"

Nākotņu kartēšana

08.00 Brokastis (RUCKA)

09.00 Yarning Circle (RUCKA)

10.00 - 19.00 Darbs grupās un vieslekcija

14.00 Pusdienas (RUCKA)

19.00 Vakariņas (RUCKA)

5DIENA (14.08.) - "Imagining the Other-wise"

08.00 Brokastis (RUCKA)

09.00 Yarning Circle (RUCKA)

10.00 - 19.00 Darbs grupās un vieslekcija

14.00 Pusdienas

19.00 Vakariņas

6DIENA (15.08.) - "Impossible made possible"

08.00 Brokastis (RUCKA)

14.00 Pusdienas (MALA)

19.00 Noslēguma vakariņas un ballīte (RUCKA)


Vasaras skolas noslēgumā dalībnieki savā īpašumā iegūs īpašu dāvanu neformālu un autodidaktisu studiju turpināšanai jebkurā pasaules vietā.